6 grudnia

Dyrektor

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W tym roku szkolnym pasowanie na przedszkolaka odbyło się inaczej niż za zwyczaj. Ze względu na reżim sanitarny, w którym pracuje nasze przedszkole, nie mogliśmy zaprosić do przedszkola Rodziców. Pomimo tego uroczystość pasowania była bardzo podniosła. Dzieci zaprezentowały się w krótkich występach artystycznych, które zostały nagrane i w postaci filmików udostępnione Rodzicom. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodycze, oraz drobne upominki.