Nasza historia

Przedszkole nasze ma ponad 50-letnią tradycję i jest najstarszym przedszkolem w powiecie wielickim- powstało 1 października 1945 r. jako ochronka. Pierwszą swoją siedzibę miało
w wynajętym prywatnym domu Pana Jankowskiego. Chociaż warunki bytowe były bardzo ciężkie- trzy małe izby, sień i strych, jednak dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Opiekę nad dziećmi sprawowała Pani Stefania Zając, która była zarazem wychowawczynią jak również kierowniczką placówki. Grupa liczyła około 30 dzieci, a czas ich pobytu w przedszkolu wynosił 5 godzin. Ochronka utrzymywana była przez Akcję Socjalną.

W miarę rozwoju społeczeństwa wsi, napływu nowych osadników, zwiększało się zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca w przedszkolu. Budynek powoli robił się za mały. Trzeba było pomyśleć o nowej lokalizacji.

W 1950 r. przedszkole zostało przeniesione do tzw. „resztówki” – Dworku Niedzielskich
w Śledziejowicach. Wydział Oświaty przeznaczył na użytek przedszkola trzy duże pokoje, piwnicę, werandę, podworzec oraz wspaniały park. Warunki pobytu dzieci bardzo się poprawiły, a Pani kierownik robiła co tylko mogła, by powierzone pod opiekę dzieci mogły się jak najlepiej rozwijać. Postarała się o wyposażenie sal zabaw w zabawki i odpowiednie pomoce dydaktyczne; wyposażyła kuchnie oraz jadalnię w potrzebny sprzęt i naczynia.

Już od samego początku swojego istnienia, przedszkole, a w szczególności personel, dbał
o to, aby przebywające w nim dzieci mogły się wszechstronnie rozwijać. Pani kierowniczka założyła biblioteczkę przedszkolną, którą stopniowo wyposażano zarówno w literaturę dziecięcą, jak również w pozycje naukowe dla nauczycieli. Pani Stefania zainicjowała również powstanie działki doświadczalnej, na której to dzieci wysiewały nasiona warzyw
i kwiatów i same dbały o ich rozwój, mając równocześnie wgląd w przeobrażenia zachodzące w przyrodzie.

Przedszkole w Śledziejowicach od roku 1959 było finansowane przez Wydział Oświaty
w Krakowie, a od 1960 r. przejęło opiekę nad nim Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrzcach Wielkich.

W 1963 r. zmieniło się kierownictwo przedszkola- na zasłużony odpoczynek udała się Pani Stefania Zając, a na jej miejsce przyszła Pani Zofia Schottek. Doświadczenia pedagogiczne zdobyte w Studium Nauczycielskim pozwoliły Pani Zofii na wprowadzenie nowoczesnych metod wychowawczych. Założenie na sali przedszkolnego kącika przyrodniczego, akwarium z rybkami sprawiły, że dzieci niezależnie od pory roku mogły obcować z przyrodą
i wszechstronnie się rozwijać. Pani Zofia powołała do życia Komitet Opiekuńczy, który miał za zadanie troszczyć się o dzieci, poprzez organizację dla nich festynów, imprez, wycieczek.

Podobnie jak jej poprzedniczka, dbała o unowocześnianie placówki, doposażyła biblioteczkę w nowe pozycje książkowe, sale w nowe zabawki; zapewniła dzieciom rozrywkę w postaci odbiornika radiowego, dzięki któremu wychowankowie mieli możliwość uczestniczyć
w słuchowiskach radiowych; przy ogródku przedszkolnym powstała piaskownica.

Aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci a szczególnie społeczno- emocjonalny, organizowano przy udziale Komitetu Opiekuńczego, późniejszego Komitetu Rodzicielskiego, wiele imprez, wycieczek i uroczystości przedszkolnych, na których nie zabrakło prezentów rozjaśniających dziecięce twarze.

Wycieczki organizowano min. do Krakowa, Wieliczki (Kopalnia Soli), Ojcowa, Chorzowa.

Uroczyście obchodzono święta państwowe oraz uroczystości Dnia Dziecka, Dziadka Mroza.

Zgodnie z ówczesną ideologią święta państwowe takie jak: 1 Maja, Dzień Wojska Polskiego, Międzynarodowy Dzień Kobiet, przygotowywane były z wielkim pietyzmem: apele wzbogacone programami artystycznymi oraz okolicznościową dekoracją.

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dziadka Mroza, zabaw choinkowych,  nie brakowało wspaniałych występów, kolorowych strojów oraz prezentów.

Od września 1971r następują zmiany w sektorze kierowniczym. Dyrektorem przedszkola zostaje Pani Michalina Jochymek. Funkcję tę sprawuje do 1974r.

Z dniem 1.09.1974r. Na stanowisko dyrektora powołana zostaje Pani Małgorzata Kurowska.

Rok szkolny 1979/80 był ostatnim rokiem spędzonym we dworze. Właśnie kończył się remont nowego przedszkola. Dzieci wraz z personelem często odwiedzały nowy budynek, podziwiały duże sale, wspaniały ogród. Był to rok wyczekiwań na lepszą przyszłość.

Lata spędzone we dworze odchodzą, choć na zawsze pozostaną w pamięci dzieci i personelu.

Wrzesień 1980r- rozpoczyna się nowy okres działalności Państwowego Przedszkola w Śledziejowicach. Przedszkole mieści się na parterze wyremontowanej części Szkoły Podstawowej. Posiada osobne wejście, dwie duże sale zabaw, jadalnię, kuchnię kancelarię i szatnię. Do budynku podłączona jest woda, światło, gaz i centralne ogrzewanie.

Z końcem roku szkolnego 1986/87 dyrektorem placówki przestaje być Pani Małgorzata Kurowska, a swoją roczną kadencję rozpoczyna Pani Małgorzata Kaczor.

W latach 1988- 1992 na dyrektora przedszkola powołana zostaje Pani mgr Monika Stós.

W latach 1992-1993 przedszkole staje się Filią Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod dyrekcją   mgr Teresy Kubowicz; funkcję Kierownika sprawuje wówczas Pani mgr Teresa Tarnowiecka.

Wrzesień 1993/94- przedszkole staje się Przedszkolem Samorządowym. Na dyrektora powołana została Pani mgr Teresa Tarnowiecka. W przedszkolu są trzy grupy przedszkolne, a wychowawczyniami są: Pani mgr Monika Stós, Pani Joanna Smęder oraz Pani Teresa Kałuża.

25 listopada 1995r. Przedszkole obchodziło 50-lecie.Uroczystość odbyła się w Wiejskim Domu Ludowym w Śledziejowicach. Wśród zaproszonych gości byli przede wszystkim pierwsi absolwenci przedszkola, mieszkańcy wsi oraz władze Miasta i Gminy Wieliczka. Podczas uroczystości dzieci wystąpiły z programem artystycznym, natomiast szanowni goście a zwłaszcza absolwenci przedszkola wspominali dawne chwile…      

Rok szkolny 2005/2006 przyniósł kolejne zmiany. Na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach została powołana Pani mgr Monika Stós.

   Natomiast w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła się przebudowa przedszkola. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, a także sprawne wykonywanie prac, przenosimy się do budynku zastępczego- Wiejskiego Domu Ludowego w Kokotowie.

Na dzień dzisiejszy przedszkole nasze sprawuje opiekę wychowawczo- dydaktyczną nad 75 dziećmi.

Nasi wychowankowie uczęszczają do trzech grup: „Misie”- grupa starszaków, „Słoneczka”- grupa średniaków, oraz „Żabki”- grupa maluszków. Mamy do dyspozycji 3 duże sale zabaw, wspaniale wyposażoną kuchnię z jadalnią, 2 łazienki, szatnię, pomieszczenia socjalne
i gospodarcze. W takich warunkach pracuje się znakomicie, poświęcając wszystkie siły na wychowanie naszych milusińskich.