Kącik logopedyczny

J Słowacki:

„Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: (…)”

            We współczesnym życiu poprawne, wręcz nienaganne wypowiadanie się to umiejętność bardzo ważna, Jest warunkiem pełnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Dlatego też już od najwcześniejszego okresu życia powinniśmy dbać o tę umiejętność i starać się rozwijać mowę we wszelkich jej aspektach. Rozwój mowy dziecka trwa do ok. 7 roku życia, gdy artykulacja wszystkich już głosek powinna być prawidłowa
i utrwalona. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole wieku 6-7 lat buduje swobodne wypowiedzi, poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym i właściwie wypowiada wszystkie głoski. Jednakże u znacznej liczby dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (ok. 4-8 lat) występują opóźnienia rozwoju mowy w zakresie poprawnej realizacji poszczególnych głosek. Szczególnie dotyczy to głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ), szeregu szumiącego (SZ, Ż, CZ, DŻ) oraz głoski R.

            Każde odchylenie od normy w zakresie artykulacji stwarza dzieciom problemy
w kontaktach z rówieśnikami. Opóźnienia rozwoju mowy nieuchwycone w porę i niepoddane terapii mogą utrwalić u dziecka poczucie wyobcowania z grupy.

(D. Klimkiewicz, E. Siennicka-Szadkowska, Akademia Wzorowej Wymowy)

Tu z pomocą przychodzi logopeda.

Do moich zadań należy między innymi:

  1. Wykonywanie badań przesiewowych i wyłonienie dzieci z zaburzeniami artykulacji.
  2. Diagnozowanie logopedyczne.
  3. Prowadzenie terapii logopedycznej.
  4. Organizowanie pomocy logopedycznej.
  5. Współpraca oraz wspieranie nauczycieli i innych specjalistów pracujących z dzieckiem w przedszkolu.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są zazwyczaj w grupach czteroosobowych. W zależności od diagnozy, stopnia zaawansowania wady lub zaburzenia. Trwają
około 20 minut dwa razy w tygodniu. Po zajęciach dzieci otrzymują karty pracy, które służą jako kontynuacja i utrwalenie terapii w domu.