Rada rodziców

Szanowni Rodzice wraz z rozpoczęciem drugiego semestru proszę o wpłatę w wysokości 60 zł na Radę Rodziców. W przypadku dwójki dzieci składka wynosi po 50 zł za każde dziecko. Wpłatę uprzejmie proszę kierować na poniższe konto bankowe: 51 8619 0006 0011 0200 9175 0001
Małopolski Bank Spółdzielczy Tytułem: imię i nazwisko dziecka

Dziękuję i pozdrawiam Anna Ruman 

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach
Przewodnicząca- Anna Ruman

nr konta bankowego: 51 8619 0006 0011 0200 9175 0001

Kontakt:

Telefon: 668 341 473

E-mail: rada.rodzicow.sledziejowice@gmail.com

Dziękuję i pozdrawiamAnna Ruman 

Informacje dodatkowe od Rady Rodziców