Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/23

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji dostępne są na stronie:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28795/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-222-223.html

Załączniki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REKRUTACJA 2021/2022

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG  PRZEDSZKOLA

w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo!

Prosimy zapoznać się z pierwszymi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli. Są one dostępne pod linkiem:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/21628/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-221-222.html

Wszystkie wiadomości dotyczące rekrutacji dostępne na stronie gminy Wieliczka

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na
rok szkolny 2021/2022:

Wzory oświadczeń do wykorzystania podczas rekrutacji:

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 2021/22

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie ,  że rodzice dzieci które będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu w r.szk.2021/2022 , zobowiązani są wypełnić ,,Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”. Otrzymają ją Państwo w przedszkolu  lub można pobrać ją ze strony internetowej  przedszkola.

Wypełnione, należy złożyć w przedszkolu do dnia  16 lutego 2021r.

Nie złożenie deklaracji w w/w terminie
będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania z przedszkola.

W załączniku przesyłam wspomnianą deklaracje.

Z poważaniem Anna Jaśkiewicz