REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 marca do 24 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie podanej poniżej.

https://www.wieliczka.eu/…/informacja-o-terminach…

Wnioski kandydatów do przyjęcia w Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach będą przyjmowane: od 1 marca 2023 r do 23 marca 2023 r. w godzinach: 8:00 – 16:00 oraz 24.03.2023 r. w godzinach 8.00-14.00

24.03.2023 r. o godz. 16:00 nastąpi zamknięcie systemu rekrutacyjnego. Prosimy o składanie kompletnych wniosków z podpisami rodziców/opiekunów prawnych oraz dokumentami potwierdzającymi kryteria.

Z poważaniem Anna Jaśkiewicz