6 stycznia

Dyrektor

ROAR ADVENTURE

Przedszkole nasze bierze udział w Roar Adventure – kreatywnej gimnastyce. 

Jest to program kreatywnej gimnastyki, gdzie Lew Lolek zaprasza dzieci do przeżycia wspólnej przygody.

Zajęcia prowadzone są w formie OPOWIEŚCI RUCHOWO – ROZCIĄGAJĄCEJ ubranej w barwną muzykę i efekty dźwiękowe.

W tracie zajęć wykorzystujemy karty pracy, które uatrakcyjniają lekcję, ale też sprzyjają pobudzaniu kreatywności na późniejszym etapie lekcji (wykorzystywane są do tworzenia opowiadań przez dzieci oraz do różnorodnych zabaw).