21 marca

Dyrektor

POWITANIE WIOSNY

Obudziła pąki kwiatów – wiosna!
Pokazała gniazda ptakom – wiosna!
Wygoniła misia z nory – wiosna!
Ożywiła pola, bory wiosna!….
No i przyszła! Witamy Wiosnę!