24 grudnia

Dyrektor

BARBÓRKA 2020-12-04

Wspólnie z wielicka Mediateką zorganizowaliśmy uroczystość poświęconą patronce górników- Świętej Barbarze- tzw. barbórkę. Odbyło się wirtualne spotkanie z górnikiem, podczas zabawy dzieci miały możliwość poznać ciężką i odpowiedzialną pracę górnika